Adres: Kızılay Mah. Ihlamur Caddesi No:7/9 Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 876 11 06

Email: baladernek06@gmail.com